REGULAMENT GENERAL PENTRU CONCURSUL: “✅ ÎN SIGURANȚĂ, ✅ DE ÎNCREDERE, ✅ LA TIMP”

  1. Acasă >
  2. Noutăți >
  3. Noutăți >
  4. REGULAMENT CONCURS

Subscrisa PALLET EXPRESS S.R.L. societate comerciala cu raspundere limitata, înfiinţata şi organizata conform legislaţiei din România, înregistrata la Oficiul Registrului Comerţului din Sibiu sub nr. J32/1100/2011, având Codul Unic de Înregistrare [CUI] 17387271, atribut fiscal RO, cu sediul social în Municipiul Sibiu, str. Stefan cel Mare nr. 197A, Corp C1, judetul Sibiu, aduce la cunostinta persoanelor interesate prezentul regulament general pentru concursul organizat de compania noastra: “✅ În SIGURANȚĂ, ✅ de ÎNCREDERE, ✅ la TIMP”.

1. ORGANIZATOR:

Concursul este conceput şi administrat de către PALLET EXPRESS S.R.L. si este adus la cunostinta publicului pe pagina web: https://www.facebook.com/pallex.romania.

Concursul se va desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanţii. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public, conform legislaţiei aplicabile în România.

2. Locul si perioada de desfăşurare a concursului:

Concursul este organizat in perioada 18 august  - 18 septembrie 2021 şi se desfăşoară pe pagina web: https://www.facebook.com/pallex.romania.

3. Înscrierea în concurs:

Pentru a participa la concurs, participanţii trebuie sa:

❶ Lase un comentariu la această postare (de pe pagina de facebook Pall-Ex Romania) în care să ne spuna, în câteva cuvinte, care au fost situațiile din viață în care unul dintre atributele “✅ ÎN SIGURANȚĂ, ✅ DE ÎNCREDERE, ✅ LA TIMP” i-au schimbat destinul sau a avut un impact major pozitiv asupra acestuia.

❷ Acorde un like paginii noastre de Facebook.

Un participant poate fi descalificat (prin opţiunea de ştergere a informaţiilor publicate de utilizator) în orice moment dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul şi prezentul regulament.

Partile consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament şi consideră orice date cu privire la participant adevărate şi corecte.

În cazul descoperirii oricăror neconcordanţe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.

4. Mecanismul de câştig este:

Cei 10 castigatori vor fi desemnati dintre toţi participanţii eligibili, prin tragere la sorti. Sunt considerati participanti eligibili cei ale caror creatii respecta prevederile prezentului concurs.

5. Dreptul de participare:

Concursul este adresat tuturor persoanelor fizice.

 

6. Premii:

Valoarea premiilor totale sunt de 1.500 euro. Se vor acorda 10 premii a caror valoare este de 150 euro pentru fiecare castigator.

În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiului, după cum nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi.

Persoana declarata câştigătoare va contacta Organizatorul în termen de maximum 2 zile lucratoare de la data afişării rezultatului concursului, in caz contrar premiul câştigat va fi retras de catre Organizator.

 

7. Protecţia datelor personale:

Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc, cu privire la:

Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor privind contul personal de Facebook, a adresei de e-mail pe care candidaţii o folosesc pentru a valida înscrierea în concurs precum şi a datelor oferite cu acest scop. Câştigătorii îşi dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârstă, ocupaţia, nr de telefon, adresa e-mail, oraşul din care provin, etc. şi a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament;

Stocarea acestor date şi prelucrarea lor şi în alte scopuri decât cele anterior menţionate, respectiv: reclamă, marketing şi publicitate.

Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Câştigătorilor şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament.

Participanţii au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, că datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la concurs să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală.

Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei.

 

8.Litigii:

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.

Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiilor câştigate de către participanţi.

Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet.

Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.

Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.

Organizatorul îşi rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/comentariu participant la concurs, dacă va considera că acesta este licenţios sau indecent.

Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiilor.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postari ce lezează imaginea companiei sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere.

Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în acest concurs, ori pentru consecinţele care decurg din acesta acţiune.

9. Regulamentul concursului:

Regulamentul concursului este disponibil pe www.pallex.ro.

Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiţia anunţării modificărilor pe pagina de Facebook. Modificările/formă modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.

Regulamentul Concursului este întocmit în conformitate cu legile din România.

În cazul nerespectării prezentului regulament/concurs, premiile câştigate nu se vor acorda.

10. Contact:

Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieţi pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/pallex.romania/  sau la e-mail receptie@pallex.ro