Disclaimer concurs intern pentru copii membrilor din Reteaua Pall-Ex Romania

  1. Acasă >
  2. Noutăți >
  3. Noutăți >
  4. Disclaimer concurs intern pentru copii membrilor din Reteaua Pall-Ex Romania

Prin   înscrierea   în   Concurs,   participanții   acceptă  că,  pentru îndeplinirea de către organizator a obligațiilor asumate,  numele acestora și  premiul  câștigat vor fi făcute publice. Inscrierea în concurs, derularea și efectele acesteia implică colectarea și prelucrarea de date  cu  caracter  personal.  Datele  personale  care  se  colectează sunt:  nume,  prenume, localitatea  de  domiciliu,  email.

Scopul colectării și prelucrării datelor personale menționate  mai  sus  îl reprezintă:  înscrierea  în concurs, derularea    concursului, validarea    câștigătorului, atribuirea  premiului,  înmânarea  premiului  (direct  sau  prin  curier  rapid),  beneficierea  de premiul  câștigat.

Temeiul juridic al colectării și prelucrării datelor personale menționate mai sus îl constituie concursului adresat de către organizator publicului larg, acceptată de către participanți prin înscrierea voluntară, iar temeiul legal îl reprezintă art. 6 alin. (1), literele a) si b), c) si f) din GDPR.

In afară de organizator nu există alte categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal colectate în virtutea concursului.

Datele  cu  caracter  personal  ale  participanților  vor  fi  păstrate  exclusiv  pe  durata Concursului, urmând ca acestea să fie șterse  din  bazele  de  date  ale  organizatorului după scurgerea  unui  termen  de  6 luni de zile de  la  finalizarea concursului, cu excepția cazurilor în care pentru îndeplinirea unor obligații legale, a unor interese  legitime  ale  organizatorului  sunt  necesare  durate  mai mari de păstrare.